Resultats de la cerca "Gerència": 1054 persones i 188 càrrecs
Paràmetres invàlids

Càrrecs

NomEntitatEmail
Coordinador AdministratiuOficina de Qualitat Docent
Vicegerent Àmbit de Direcció AcadèmicaVicegerència d'Ordenació Acadèmica
Responsable d'Àmbit d'Informació i Atencio UsuariUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari
Responsable d'ÀmbitUnitat de Cultura en Viu
Responsable d'ÀmbitUnitat de Dinamització Comunitària
Responsable d'ÀmbitServei de Publicacions
Responsable d'ÀmbitUnitat de Web
Responsable d'àmbitUnitat de Promoció
Cap d'ÀreaDirecció de l'Àrea de Transformació Digital i Organització
Cap d'ÀreaÀrea de Prevenció i Assistència
Cap d'ÀreaÀrea de Relacions Internacionals
Cap d'ÀreaDirecció de l'Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic
Secretària de l'ÀreaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració
Secretària de l'ÀreaDirecció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Secretària de l'ÀreaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració
Secretària de l'ÀreaDirecció de l'Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic
Cap D'administració Administració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Cap d'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca
Cap d'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics
Cap d'Àrea Àrea de Serveis Logístics i d'Administració
Cap d'ÀreaÀrea d'Economia i Finances
Cap d'Àrea Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Medicina
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Cap de la Biblioteca Biblioteca d'Humanitats
Cap de la BibliotecaBiblioteca de Veterinària
Cap de la Biblioteca Biblioteca Universitària de Sabadell
Cap de la Biblioteca Biblioteca de Ciències Socials
Cap de la Biblioteca Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Cap de Gestió de Projectes Gabinet del rector
Cap d'Oficina Oficina de Qualitat Docent
Cap d'OficinaOficina de Coordinació Institucional
Cap d'OficinaOficina de Gestió de la Informació i de la Documentació
Cap d'Oficina Oficina de Valorització i Patents
Cap d'OficinaOficina de Medi Ambient
Cap de Projectes Unitat de Comunicacions
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de ProjectesPromoció i Assessoria Tècnica
Cap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes
Cap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes
Cap de Projectes Unitat d'Aplicacions
Cap de Serim FTI - Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia
Cap de Servei Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ)
Cap de ServeiServei de Granges i Camps Experimentals
Cap de Servei Servei de Publicacions
Cap de Servei Servei Assistencial de Salut
Cap de Servei Servei d'Estabulari
Cap de Servei Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat
Cap de Servei Servei de Prevenció
Cap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació
Cap de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació
Cap de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda del Rectorat
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaServei d'Informàtica Distribuïda de Veterinària
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaServei d'Informàtica Distribuïda de Medicina
Cap de Servei d'Informàtica DistribuïdaServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació
Cap de Taller Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat
Cap d'UnitatUnitat de Gestió de Dades
Cap D'unitat Unitat d'Ingressos
Cap D'unitat Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
Cap D'unitat Unitat d'Avaluació de la Qualitat
Cap d'Unitat Unitat de Tresoreria
Cap d'Unitat Unitat de Planificació
Cap d'Unitat Unitat de Coordinació
Cap d'Unitat Unitat de Contractes i Convenis
Cap d'Unitat Unitat de Serveis a la Comunitat
Cap D'unitat Unitat d'Obres, Inversions i Manteniment
Cap d'UnitatAdministració del SAF
Cap d'Unitat d'Estudis Unitat Tècnica d'Estudis
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica i de Projectes
Cap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme
Cap d'Unitat Tècnica Unitat tècnica
Coordinadora Administrativa Servei de Publicacions
Secretària de la DireccióSecretaria de l'Equip de Govern
Director d'Arquitectura i Logística Direcció
Director de SeguretatServei de Seguretat i Vigilància
Directora de Seguretat Adjunta Servei de Seguretat i Vigilància
Director de ServeiServei d'Activitat Física
Directora de Servei Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
Directora de Servei Servei de Biblioteques
Directora Tècnica Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
Directora Tècnica de Servei Servei de Microscòpia
Director Tècnic de ServeiServei de Ressonància Magnètica Nuclear
Directora Tècnica de Servei Servei d'Anàlisi Química
Director Tècnic de ServeiServei de Difracció de Raigs X
Director de Servei Servei de Ressonància Magnètica Nuclear
Director de Servei Servei d'Estadística Aplicada
Vicegerent d'EconomiaVicegerència d'Economia
Directora de l'Escola de DoctoratEscola de Doctorat
Administrador d'Espais de la Zona CívicaAdministració d'espais de la zona Cívica
Cap d'EstudisServei de Llengües
Cap de GabinetAssessoria Jurídica
Cap del Gabinet del rectorGabinet del rector
Gerent Gerència
Gestora Servei Assistencial de Salut
Gestora Unitat de Gestió de Recursos
Gestora Econòmica Unitat d'Economia
Gestor Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Gestor Unitat de Personal Acadèmic
Gestor Econòmic Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
Director del Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de BiomolèculesLaboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Lletrada Assessoria Jurídica
Directora de l'Observatori per a la IgualtatObservatori per a la Igualtat
Cap d'OficinaDirecció de l'Oficina de Contractació Administrativa i Compres
Cap d'OficinaOficina de Projectes Internacionals
Cap de l'Oficina de Relacions InstitucionalsOficina de Relacions Institucionals
Cap de Projectes del Gabinet del rectorGabinet del rector
Responsable de Projectes de Recursos HumansDirecció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Delegat de Protecció de DadesDelegat de Protecció de Dades
Vicegerent de RecercaVicegerència de Recerca
Secretària del rectorSecretaria del rector
Responsable d'Àmbit de Postgrau Unitat de Promoció
Responsable de Projectes Gerència
Responsable de Seguretat Unitat d'Operacions i Sistemes
Secretària de l'Àrea Direcció
Secretària de l'Àrea Àrea de Relacions Internacionals
Secretària de l'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Àrea de Comunicació i Promoció
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació
Secretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària de la Direcció Direcció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Administració de Serveis i Projectes Específics
Secretària de la Direcció Administració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària del Gerent Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges
Secretària de l'ÀreaÀrea d'Afers Acadèmics
Secretària de l'ÀreaÀrea d'Economia i Finances
Secretari de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Secretària del GabinetGabinet Jurídic
Secretària del ServeiServei de Biblioteques
Secretari del Servei Servei d'Informàtica
Director de Seguretat AdjuntServei de Seguretat i Vigilància
Directora del Servei de Genòmica i de BioinformàticaServei de Genòmica i de Bioinformàtica
Cap en funcions de Servei d'Informàtica DistribuïdaServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials
Directora del Servei de Llengües de la UabServei de Llengües
Administradora de ServeisAdministració de Serveis i Projectes Específics
Cap de Sid i LaboratorisServei d'Informàtica Distribuïda de Sabadell
Sotsdirectora Servei de Biblioteques
Cap de Suport Logístic i Punt d'InformacióSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat
Tècnic lingüísticServei de Llengües
Tècnic D'unitat Unitat de Gestió de la Informació i Dades
Tècnic D'unitat Unitat de Gestió de la Informació i Dades
Tècnic D'unitat Unitat de Projectes d'Informació Docent
Tècnic D'unitat Unitat de Suport a la Mobilitat
Secretari TècnicAdministració
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióServei d'Informàtica
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióDirecció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Director de Tecnologies de la Informació i la ComunicacióServei d'Informàtica
Cap d'UnitatUnitat d'Atenció a l'Usuari
Cap d'unitatUnitat de Comunicació
Cap d'unitatUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia
Cap d'unitatUnitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques
Cap d'UnitatUnitat Tècnica de Processos Acadèmics
Cap d'unitatUnitat de Contractació Administrativa
Cap d'UnitatUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari
Cap d'UnitatUnitat de Programació i Acreditació Universitària
Cap d'UnitatUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Cap d'UnitatUnitat de Planificació i de Projectes Estratègics
Cap d'UnitatÀmbit d'administració
Cap d'UnitatUnitat Tècnica
Cap d'UnitatUnitat de Formació i Desenvolupament Professional
Cap d'UnitatUnitat d'Anàlisi d'Estructures
Cap d'UnitatUnitat de Selecció
Cap d'UnitatUnitat de Projectes Organitzatius
Cap d'UnitatUnitat d'Auditoria
Cap d'UnitatUnitat de Personal Acadèmic
Cap d'UnitatUnitat Tècnica de Doctorat
Cap d'UnitatUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre
Cap d'UnitatUnitat d'Administracio
Cap d'UnitatUnitat de Nòmines
Cap d'unitatUnitat d'Administració de l'Edifici D
Tècnica d'UnitatOficina de Qualitat Docent
Vicegerent Vicegerència d'Ordenació Acadèmica
Vicegerent de Persones Vicegerència de Persones

Persones

NomCàrrec o categoriaEntitatTelèfonEmail
Usuari de Proves A la Intranet En Test del Perfil de PasTècnic superior suport recerca (IE)Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació
Miquel Abdon GiménezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Medicina+34 93 581 4864
Nieves Aguado CiudadCap de projectes/d'activitatsInfraestructures i Competicions+34 93 581 4021
Maria Luisa Agudo SerranoAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics
Antonio Aguilar SanchezTècnic mitjà laboralSuport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3489
Jesús Aguilera QuesadaTècnic mitjà laboralOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4099
Carol Ahufinger VegasAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 586 8269
Carmen Alaña RuízTècnica superior laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3146
Esther Alberich AnguloTècnica superior laboralUnitat Tècnica+34 93 581 4018
Montserrat Albertos MontoyaAdministrativaUnitat de Formació i Desenvolupament Professional
Esther Albiol LopezAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1818
Francisco Alcaide CalvoTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Sabadell+34 93 728 7722
+34 93 728 7724
Juan Antonio Alcaide RomeroCap D'unitat Unitat d'Avaluació de la Qualitat+34 93 581 4930
Nuria Alcala BartraAdministrativaUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari
Pedro de Alcántara-García BrionesCap de Gabinet Assessoria Jurídica+34 93 581 4083
Meritxell Alcolea ParésCap D'unitat Unitat d'Obres, Inversions i Manteniment+34 93 581 1916
Anna Alcon BarjaPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
+34 93 581 4031
María Carmen Alcubierre GomezAdministrativaGestió Descentralitzada de Sant Pau+34 93 433 5050
Isabel Aledo BernalAdministradora de Serveis Administració de Serveis i Projectes Específics+34 93 581 3166
Montserrat Alegre MenaCos tècnic de gestióÀrea de Relacions Internacionals
Xavier Alejandre CasanovaTècnic especialista laboralUnitat de Dinamització Comunitària
+34 93 581 4383
Natalia Alén GonzálezAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 8088
Carme Alfonso IzquierdoCap d'Unitat Unitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4214
Sonia Algar LeonTècnica mitjà laboralPromoció i Assessoria Tècnica+34 93 581 2722
Vicenç Allué BlanchCap de la Biblioteca Biblioteca de Veterinària+34 93 581 2545
Alfonso Almagro LópezTècnic especialista laboralBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1570
Laura Almendros SilvaCap d'Unitat Unitat d'Auditoria+34 93 581 2019
Jonathan Alonso MartinezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Ana Alonso MonteroAdministrativa interinaAdministració del SAF
Elisenda Alonso VenturaAdministrativaUnitat d'Economia+34 93 581 3354
Daniel Alonso VicianaAdministratiuUnitat de Formació i Desenvolupament Professional+34 93 586 8419
Silvia Altafaja VelaCap de Projectes del Gabinet del rector Gabinet del rector
María Paz Álvarez del CastilloCap d'Oficina Oficina de Qualitat Docent+34 93 581 2385
Gemma Alvarez CruellasBibliotecària en pràctiquesBiblioteca d'Humanitats
Nuria Alvarez DiazBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 3367
Jesús Manuel Álvarez GalánAdministratiu interíOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4647
Angel Álvarez LarenaDirector Tècnic de Servei Servei de Difracció de Raigs X+34 93 581 2621
Maria Ángeles Álvarez MerchánAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Ester Álvarez TebarTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 2526
Laia Amadas SimónTècnica superior laboralUnitat Tècnica d'Estudis+34 93 581 4208
Pep Amado SanjuánTècnic especialista laboralUnitat Tècnica de Protecció Radiològica+34 93 581 3113
Josep Xavier Ametller EscaneroTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 1214
Adolfo Amo LaínezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 4234
Joan Manel André VázquezCap de Servei Servei Assistencial de Salut+34 93 581 2794
Montserrat Andrés DíazCap d'Unitat Unitat d'Atenció a l'Usuari+34 93 581 4329
Angel Andres FrigolsAdministratiuServei de Llengües
+34 93 581 1325
Sonia Andres MonteroAdministrativaÀmbit d'administració
Cristina Andreu NebotBibliotecàriaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1549
Josep Maria Andújar RodríguezAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Miguel Anguera LasherasCap d'unitat Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques6062 - 699480191
Enric Anoro RamírezTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 4348
Meritxell Antich CortesAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Francisco Javier Aragón MinguellTècnic logísticSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1021
Susana Aragón RodrigoCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4057
Ester Arana MassanaTècnica superior laboralServei de Publicacions+34 93 581 2879
Maria Angeles Arco BarrosoCos de gestióUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4066
Sergi Arenas i GuarchTècnic superior laboralEscola de Postgrau6105 / 689168921
Alberto Arenas ToledoTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 586 8251
Maria del Mar Arévalo SánchezTècnica especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Xavier Ariño VilaCap del Gabinet del rector Gabinet del rector+34 93 581 2200
Rosa Maria de Armengol GalceránTècnica mitjà laboralServei de Prevenció+34 93 581 1940
Meritxell Armengol PizarroAdministrativaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 586 8273
Jordi Armengol UmbertCap de projectes/d'activitatsUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 581 4082
Rosa Armesto VizcaínoAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 2742
Maria Arpí AcebrónTècnica mitjà laboralUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 586 8294
Glòria Arrufat ArrufatAdministrativaUnitat d'Administracio+34 93 581 1005
Maria Teresa Asenjo MirandaAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 4250
David Asensio MontoroCap de Projectes Unitat d'Aplicacions+34 93 581 2069
+34 63 098 6784
Mercè Audi PrietoAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 1148
Eva Maria Auracher Tècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3138
Andreu Ayats BancellsTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8707
Annabel Ayllon BonninAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1480
Noemí Aznar SantiagoBibliotecària interinaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 4123
Cristina Azorín MillarueloBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1634
Mireia Bachs FragaBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Gonçal Badenes GuiaDirector de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Servei d'Informàtica+34 93 581 1244
Llorenç Badiella BusquetsDirector de Servei Servei d'Estadística Aplicada+34 93 581 1347
María Angeles Baena ConsuegraTècnica especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials+34 93 581 2866
Francisco Baena MolinaTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia
+34 93 581 2448
Maria Teresa Bagà SáezAuxiliar de serveisUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 2608
Montserrat Bagà SantamaríaAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Victoria Baker Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
+34 93 581 2737
Nuria Balagué MolaSotsdirectora Servei de Biblioteques+34 93 581 1015
Cristina Balaguer EscricheAdministrativaÀrea d'Economia i Finances
Jordi Balaguer EscricheTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2448
Nuria Balbuena GalbarroCap D'administració Administració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 586 8253
Roser Ballester ArbizuAdministrativaAdministració del SAF
Ferran Ballester RodríguezAdministratiuBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 2719
Núria Barba BoschDirectora Tècnica de Servei Servei de Microscòpia+34 93 581 2090
Anna Maria Barceló VernetDirectora del Servei de Genòmica i de Bioinformàtica Servei de Genòmica i de Bioinformàtica+34 93 586 8947
Guadalupe Barea GarcíaTècnica superior laboralUnitat de Web
Joan Barea GarcíaTècnic mitjà laboralUnitat de Web+34 93 581 1915
Ramón Barquier MontalbánTècnic superior laboralUnitat de Comunicacions+34 93 586 8881
David Barri CastrilloBibliotecari en pràctiquesBiblioteca de Medicina
Carles Bartolomé FilellaTècnic especialista laboralUnitat Tècnica de Protecció Radiològica+34 93 581 3113
Salvador Bartolomé PiñolDirector del Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules+34 93 581 3074
Andreu Bartui CasanovasAdministratiuUnitat de Contractes i Convenis+34 93 581 4600
Gerard Basachs CortinaSecretari del Servei Servei d'Informàtica
Carmina Becerra MachacónAdministrativaServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 4429
Carmen de la Bella ArandaAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 3130
F. Xavier Beltrán MontosaBibliotecariBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Andreu Benet BusquetsDirector de Servei Servei d'Activitat Física+34 93 581 1934
+34 93 581 2612
Maria Ángeles Benítez AlmarzaCap d'Unitat Àmbit d'administració+34 93 586 8823
Silvia Benítez BallusAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Montserrat Benito SeguraTècnica superior laboralUnitat de Web+34 93 581 3118
Brahim Benmaza el BastAdministratiu interíUnitat de Personal Acadèmic
Cristina Berenguel AguadoAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1817
Maria Jesus Berge RamosTècnica mitjà laboralServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Mercè Bericat BonetCos de gestióUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 586 8054
Joaquim Bernabé RódenasCap d'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 3040
Bernat Bertomeu BarralAdministratiu interíUnitat d'Atenció a l'Usuari
Carme Besson RibasBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4008
Xavier Biarnes MasCos de gestióOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2077
Daniel Blake Tècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
Esther Blanco AlamillosAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1344
Carlos Blasco FareloTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda del Rectorat+34 93 581 2554
Maria Isabel Blasco LázaroSecretària del rector Secretaria del rector+34 93 581 2200
Anabel Blasco MorenoPersonal tècnic de suport a la recercaServei d'Estadística Aplicada
+34 93 581 1347
Maria Inmaculada Blazquez MartinSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 2299
Jorge Bogarin DiazTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 8250
Igor Bogdanovic Personal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
Francisco Bohils RiuTècnic mitjà laboralServei de Microscòpia+34 93 581 1516
+34 93 581 1845
Josep Boldú BochacaCap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 1441
Isabel Boncompte BonfillCos de gestióUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3734
Àngels Boncompte SatorrasAdministrativaUnitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 581 1120
Jose Ramon Bonilla AlmendrosTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 1295
Nuria Boquet de la FuenteSecretària de la Direcció Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 3348
Anna Maria Borfo BachGestora Servei Assistencial de Salut+34 93 581 2794
Antoni Borfo BachCap d'Oficina Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació+34 93 581 4117
María del Pilar Borrego GonzálezCos de gestióAdministració del SAF+34 93 581 2451
Nuria Bosch PalouzieAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1851
Ana María Botey PonsáTècnic D'unitat Unitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 1103
Esther Boza FrescoTècnica mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2717
Luis Bradineras LisCap d'Unitat Unitat de Contractes i Convenis+34 93 581 4600
Helena Braut GómezAdministrativaUnitat de Nòmines
Montserrat Bravo San JoséBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4009
Marc Roger Bria RamirezTècnic mitjà laboralServei de Publicacions+34 93 581 2135
Sílvia Bronsoms FabrellasCos tècnic de gestióOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3752
Blanca Burillo LagoAdministrativa interinaUnitat d'Atenció a l'Usuari+34 93 581 4213
Muntsa Busquets SolerBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1070
Miguel Angel Caballero BraceroTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2717
Miquel Cabañas EgañaDirector Tècnic de Servei Servei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 2291
Rosa Cabezas GarcíaAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Maria del Mar Cabezas SerranoBibliotecària interinaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Martí de Cabo JaumeCap de serveiServei de Microscòpia
+34 93 581 1516
Rosa María Cabrera CorchosCos de gestióUnitat de Promoció+34 93 581 2471
Montserrat Cabrera TrinidadSecretària de la Direcció Àrea de Comunicació i Promoció+34 93 581 4032
Aurora Caldero EsteveTècnica mitjà laboralUnitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques+34 93 581 3126
María Cruz Calderón LamasAdministrativaÀmbit d'administració
Maria del Mar Calderón LamasTècnica especialista laboralServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Jennifer Calderon MorilloAdministrativa interinaAdministració del SAF
Raul Calejo MéndezAdministratiuUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 728 7712
Sebastià Calero GarnicaTècnic superior laboralOficina de Medi Ambient+34 93 581 3480
Judit Calero TimonedaAdministrativa interinaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 3130
Natalia Calsina AlbaredaCos de gestióAdministració del SAF+34 93 581 2455
Sergio Calvet RenedoBibliotecariBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4011
Maria Teresa Calvo AlcañízSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 586 8272
Sara-Esther Calvo PérezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Iolanda Calvo UrgellTècnica superior laboralUnitat de Web+34 93 581 4051
Raquel Camacho LinaresCos tècnic de gestióUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 586 8479
Rosa Maria Campaña SolaTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 586 8706
Ana María Campdepadrós CeldránAdministrativaUnitat d'Ingressos+34 93 581 1145
Elisa Campos PérezBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1480
Alejandra Campos Tècnica superior laboralOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4964
Agustí Camps SañeTècnic especialista laboralServei de Llengües+34 93 586 8721
Joaquim Campuzano PuntíCap d'Àrea Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació+34 93 581 3319
Julián Cañadas de la PazAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Ramón Manuel Cañadas de la PazAuxiliar de serveisAdministració del SAF+34 93 581 1934
Beatriz Cañete RamírezResponsable d'Àmbit d'Informació i Atencio Usuari Unitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari+34 93 581 2080
Olga Cano LlaveroBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1819
Encarna Cano OchoaCos de gestióOficina de Coordinació Institucional+34 93 586 8586
Elisabet Canovas FloresAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 3807
Jose Canovas FloresAdministratiu interíAdministració del SAF
Sandra Cantero GómezAdministrativaGabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 1458
Concepcion Cantero HidalgoPersonal tècnic de suport a la recercaServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Marina Carbonell FerrandoBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1430
Anna Carbonell SauríAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 3780
Eulàlia Cardelús de BalleTècnica superior laboralUnitat de Promoció+34 93 581 3023
Gabriel Cardeñosa ArrayasTècnic mitjà laboralDirecció+34 93 581 3396
Francisca Cardoso AltamiranoTècnica especialista laboralServei de Microscòpia+34 93 581 1845
Maria Angels Carles PomarCap de la Biblioteca Biblioteca de Medicina+34 93 581 2053
Ana Carmona HerranzAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 3447
Raquel Carmona HerranzAdministrativaUnitat de Contractació Administrativa+34 93 586 8545
Melania Carmona LarrosaAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic
Joaquín Caro LoberaAdministratiuUnitat d'Atenció a l'Usuari+34 93 581 3122
Josep Oriol Carol GresTècnic superior laboralUnitat de Gestió de la Informació i Dades+34 93 581 2735
Joffre Carrera FerrerTècnic superior laboralUnitat Tècnica d'Estudis+34 93 581 2475
Maite Casadevall Da CostaAdministrativaUnitat d'Administracio+34 93 581 3464
Núria Casaldàliga RojasDirectora de Servei Servei de Biblioteques+34 93 581 1071
Esther Casanova SagrèTècnica superior laboralUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4264
Roger Casanova de VilaltaCap d'Oficina Direcció de l'Oficina de Contractació Administrativa i Compres
Marta Francisca Casòliba GonzálezAdministrativaUnitat de Tresoreria+34 93 581 2994
Jesús Castaño MarínCos de gestióUnitat de Certificació i Projectes d'Administració Electrònica+34 93 581 2752
Francisca Castaño RodríguezAdministrativaGabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges+34 93 581 3080
Dolores Castellano LópezTècnic D'unitat Unitat de Gestió de la Informació i Dades+34 93 581 4140
Maria Isabel Castellano LópezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació+34 93 581 1432
Oriol Castells PrimsBibliotecariBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1570
Sergi Castells SeguraAdministratiu interíBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1135
Xavier Castilla DíazCap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 3857
Encarna Castillo CastilloTècnica superior laboralUnitat de Promoció+34 93 581 3291
Virginia Castillo JaénTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8718
Maravillas Castillo MartínezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Jose Manuel Castillo PedrosaTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 4954
Ana Castillo VillegasAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal
Maria Jose Castillo VillegasAdministrativaÀmbit d'administració
Maria Jesús Castresana GonzálezAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials
Luis Castro BaldellouTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació
María Carmen Castro BaldellouTècnica mitjà laboralÀrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 1139
Montserrat Castro SerraTècnica de suport administratiuUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2027
Montse Catafal BenitoCap de la Biblioteca Biblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1818
Mireia Cendros CarrerasVicegerent d'Economia Vicegerència d'Economia+34 93 581 1179
Javier Cercós SánchezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Unitat de Coordinació+34 93 581 4355
Pere Cerdan MartinezTècnic mitjà laboralSuport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3489
Carolina Cerulla TorrenteAuxiliar de serveisAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 3186
Xavier Cervelló AtanesAdministratiuServei de Llengües+34 93 586 8711
Monica Cervera HurtadoCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals
+34 93 581 4061
Antoni Chacón ReyCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Medicina+34 93 581 2664
Gabriel Chancel ValenteTècnic superior laboralAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 2943
Mari Carmen Charro CastroAdministrativaAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Pilar Chavarrías ÁlvarezCap d'unitat Unitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1122
José Antonio Checa MartínezTècnic mitjà laboralUnitat de Compres+34 93 581 3803
Antonio Chico CepriánCoordinador Administratiu Oficina de Qualitat Docent+34 93 581 3706
Josefa Chico ChamorroAdministrativaUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 581 2603
Nuria Claver LopezCap d'Oficina Oficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2940
Neus Clavera FontquerniTècnica superior laboralVicegerència d'Ordenació Acadèmica+34 93 581 1139
Javier Clemente PradesAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat
Fernanda Cobo MedinaAdministrativaUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 1981
Sara Cobo MolesAdministrativaUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 586 8589
Queralt Coll AlzinaAdministrativa de Suport a ProjectesUnitat de Suport a la Mobilitat
Veronica V Colombo Tècnica superior laboralOficina de Projectes Internacionals
+34 93 586 8630
Carles Comas de PradoAdministratiu interíUnitat d'Ingressos+34 93 581 8560
Mateu Company SanchezAdministratiuÀmbit d'administració+34 93 586 8994
Ricard Condeminas ZatoTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Erika Constantino AguilellaTècnica superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 4289
Maria Montserrat Contreras CruzSecretària de l'Àrea Àrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 3040
Núria Contreras TorresBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 3367
José Luis Copete PeraltaBibliotecariBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Raul Core BradinerasBibliotecariBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1288
Anibal Coronel MartinezTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8703
David Corral i CanalAdministratiuOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4345
Eva Corral FullaAdministrativaUnitat de Formació i Desenvolupament Professional+34 93 581 2968
Magda Correas PiñeroAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Sara Cortes CarregaloAdministrativa de Suport a ProjectesOficina de Qualitat Docent
Francisco Cortés LópezTècnic especialista laboralServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria+34 93 586 8950
José Manuel Cortés MartínezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Faly Cortés TorresSecretària de l'Àrea Àrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 581 3249
Ramón Costa ComellasCap de Servei Servei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Manuela Costa GarcíaTècnica superior laboralServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
+34 93 586 8948
Miquel Costa SimónAdministratiuOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3435
Esther Crespo RomeoCap de ComunicacióÀrea de Comunicació i Promoció+34 93 581 4032
Marc Creus MedinaPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat de Gestió de Dades
Tomeu Criach VilaAdministratiu interíOficina de Gestió de la Informació i de la Documentació
Dolors Cruz JiménezAdministrativaÀmbit d'administració
Melchor Cruz MurilloCos de gestióÀmbit d'administració+34 93 586 8977
Maria Isabel Cuadrado BenítezTècnica mitjà laboralBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2537
Joan Manel Cuartero BaqueroTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació+34 93 581 1432
Ana Cuevas ArrieroTècnica especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Francisco José Cuevas RuízSecretari Tècnic Administració +34 93 581 4344
Toni Cumplido SánchezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Samantha Curopos de AlmeidaPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat de Gestió de Dades+34 93 581 4216
Monica Cusi BohigasAdministrativaUnitat d'Anàlisi d'Estructures+34 93 581 4264
Maria Dalmases ArnellaMestra d'ensenyamentAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1648
María Jesús Delgado ChamorroTècnica superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 581 4049
Laura Diaz GaleraAdministrativaEscola de Postgrau+34 93 581 2491
Judith Diez AltamiranoTècnica especialista laboralUnitat d'Administració de l'Edifici D
Esther Díez SaizAdministrativaUnitat de Gestió de Dades+34 93 581 3281
Conxita Dolz PeidroTècnica superior laboralUnitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 4886
Montserrat Domènech CasadevallAdministrativaUnitat de Formació i Desenvolupament Professional+34 93 586 8420
Maria Teresa Domingo ArcasTècnica especialista laboralUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2029
Mikel Domingo GainzaPersonal tècnic de suport a la recercaOficina de Valorització i Patents+34 93 581 4846
Virginia Domínguez ÁlvarezCos de gestióUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 1697
Manoli Dominguez CaminoAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 4403
Noelia Donado JañezCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals
Anna Doroteo RojasCos de gestióUnitat de Nòmines+34 93 581 1066
Laura Duarte CampderrosTècnica superior laboralObservatori per a la Igualtat
+34 93 581 2929
Miriam Duch CaravacaAuxiliar de serveisUnitat de Suport a la Direcció i Punt d'Informació+34 93 581 4025
+34 93 586 8279
Daniel Dueñas RuizTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 3764
+34 93 586 8251
Beri Dugo NavarroAdministratiuUnitat d'Atenció a l'Usuari+34 93 581 2491
Albert Duque RubiaTècnic superior laboralUnitat de Promoció+34 93 586 8581
Samuel Duran GarciaAdministratiuUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Catalina Dux-Santoy RoldanAdministrativa interinaEscola de Postgrau
Stuart Keith Dyke Tècnic lingüístic Servei de Llengües
+34 93 586 8714
Manuel Ebri VidalAdministrador d'Espais de la Zona Cívica Administració d'espais de la zona Cívica
+34 63 915 7298
Raquel Egea SánchezPersonal tècnic de suport a la recercaServei de Genòmica i de Bioinformàtica+34 93 586 8942
José Manuel Egea ZoyoCap d'Unitat Unitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 4693
Neus Elvira SolaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Javier Enrique RomeroTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 2151
Ana Escañuela BarradasCap de la Biblioteca Biblioteca d'Humanitats+34 93 581 2971
Teresa Escardó MarínTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8705
Rebeca Escolano NogueiraAuxiliar de serveisUnitat de Comunicació+34 93 586 8228
Jaume Escude LozanoTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Isaac Escudero SánchezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2717
Pablo Escudero SeguraAdministratiu interí Suport a ProjectesUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari
Irina Espes VelaAdministrativa interinaUnitat de Gestió de Recursos
Joan Espin AguileraTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2289
Cristina Espin LopezCos de gestióUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4830
Margarita Espinosa BartoloméAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3736
Àngels Espinosa CallejaAdministrativaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 1390
Anna Estape MirabentTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 2017
Marta Estella ClotaDirectora del Servei de Llengües de la Uab Servei de Llengües
+34 93 586 8723
Carla Estevan EstebanTècnica especialista laboralUnitat de Dinamització Comunitària
+34 93 581 4383
Iban Esteve PladevallTècnic especialista laboralUnitat de Cultura en Viu+34 93 581 3852
Maria Gemma Estrugas MoraTècnica superior laboralBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 2061
Alba Eustaquio RuizDirectora Tècnica de Servei Servei d'Anàlisi Química+34 93 581 1291
Maria Rosa Fàbregas EstradaCap d'Unitat Unitat de Gestió de Dades+34 93 581 4274
Tomàs Fabregat AnglésCap de la Biblioteca Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4010
Marc Fabregat ArimónAdministratiuÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 3225
Silvia Fajardo IslaTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 4709
Josep Fargas CapuzAdministratiuOficina de Qualitat Docent+34 93 581 2385
Joan Farre VilaCap d'Unitat Unitat de Personal Acadèmic
Maria Carmen Farres VilaAdministrativa interinaUnitat d'Atenció a l'Usuari+34 93 581 4875
Rafael Feijoo CornesCap de Projectes Unitat d'Aplicacions+34 93 581 2552
Manuel Ramon Fernandez de Bobadilla CastañerDirector de Seguretat Servei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 4160
Mary Fernandez DiazAdministrativa interina Suport ProjectesÀrea d'Afers Acadèmics+34 93 581 2574
Aida Fernandez GarciaBibliotecària interinaBiblioteca de Medicina+34 93 581 1243
Albert Fernández JorgeAuxiliar de serveisAdministració del SAF+34 93 581 1934
Silvia Fernández MeginoCos de gestióUnitat de Comunicació+34 93 581 3118
María Dolors Fernández MontravetaCap d'Unitat Unitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 2027
María José Fernández San MillánAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1156
Cristina Fernández VidalAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Carmen Ferrando VilanovaAdministrativa interina Suport ProjectesÀrea d'Afers Acadèmics
Joana Ferrer TorrensBibliotecària en pràctiquesBiblioteca de Veterinària+34 93 581 2545
Roger Ferrer VergesTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Rosa Ferreres PlansAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2585
Ignacio Ferrero BeatoCos tècnic de gestióVicegerència de Recerca
Ana de Fez RamosAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 1171
+34 62 604 7335
Laura Figueras MontesAdministrativa interinaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Marta Figuerola FinardCos de gestióUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4444
Maria Josep Fiter Mas de XaxarsAdministrativaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 586 8555
Neus Fito FontCap d'Unitat Unitat de Formació i Desenvolupament Professional+34 93 586 8417
Maria Teresa Flix BarrullBibliotecàriaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4555
Anna Florensa BotinesCos tècnic de gestióOficina de Medi Ambient+34 93 581 3568
Anna Maria Florensa FarréCap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1051
Àgueda Flores FloresCap de Servei Unitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3578
Cristóbal Flores PérezTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Sandra Flórez CamprubíTècnica superior laboralUnitat d'Auditoria+34 93 581 1962
Miriam Folch BozzoAdministrativa interinaOficina de Projectes Internacionals+34 93 586 8034
Enric Font OllerDirector d'Arquitectura i Logística Direcció+34 93 581 1114
Juan Ignacio Forcen TrinidadTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials
+34 93 581 3161
Sergio Fortón BaringoCap D'unitat Unitat d'Ingressos+34 93 586 8481
Natalia Noemi Fouquet PazAdministrativa de Suport a ProjectesEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 3845
Josep Franquesa SobrinoCap D'unitat Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques+34 93 586 8482
Robert Fritsche Tècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3138
Enrique Fullola RodríguezTècnic especialista laboralServei de Publicacions+34 93 581 2563
Susanna Gabardos IturraldeAdministrativaAdministració del SAF+34 93 581 2451
Elisabet Gabarnet LlobetSecretària de la Direcció Direcció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Elena Gabarra GironesTècnica especialista laboralOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 1363
David Galán de MiguelTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Medicina+34 93 581 1479
Pedro Galan de MiguelCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2448
Marta Galan RigolAdministrativaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Sebastián Galera GallegoTècnic superior laboralUnitat de Coordinació+34 93 581 2097
Sandra Galera GarcíaAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4019
Francesca Galera MolinaTècnica superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 2550
Francesc Galera PortaTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Mireia Galí ReyesTècnica superior laboralGabinet del rector+34 93 586 8735
Maria Inmaculada Galilea BordasAdministrativa interinaUnitat d'Economia
David Galisteo TejadaTècnic mitjà laboralFTI - Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia+34 93 581 2464
Elisabet Gallego TorrenteCap d'Unitat Unitat de Planificació i de Projectes Estratègics+34 93 581 4033
Pablo Gallegos RieraTècnic superior laboralUnitat de Web+34 93 581 2531
Imma Gamo NietoResponsable de Seguretat Unitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 2172
August García AlberoGestor Unitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4046
Manuela García BenítezAdministrativaUnitat d'Ingressos+34 93 581 3515
Ana María García BlascoAdministrativaUnitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques+34 93 581 3433
Margarita García BofillAdministrativaUnitat de Compres+34 93 581 1117
Antoni García BorrásCap d'Àrea Direcció de l'Àrea de Transformació Digital i Organització+34 93 581 4722
Ana García DuránSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 1439
Ariadna Garcia EstebanTècnica d'Unitat Oficina de Qualitat Docent
Francisco Javier García GarcíaAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Montserrat García GarcíaSecretària de l'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca+34 93 581 2083
Juan Garcia GasconAdministratiu interíUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari+34 93 581 4313
Alba Garcia GomezAdministrativaUnitat de Gestió de Dades
Manuel Garcia GomezAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1894
Francisca García HaroDirectora de Servei Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
+34 93 586 8946
+34 93 581 8946
Montserrat García JiménezTècnica especialista laboralUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari
Olaya García LópezTècnica mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Maria Jesús García MartínTècnica superior laboralUnitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 2019
Juan Ramon Garcia MillaTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Carmen García MoralesCap d'Unitat Administració del SAF+34 93 581 2626
Chelo Garcia MoyaAdministrativaÀmbit d'administració+34 93 586 8739
Francis Garcia MuñozAdministratiuUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 2826
Maite García NanclaresAdministrativaÀmbit d'administració+34 93 586 8739
Maleny García-Pardo SánchezCap d'Unitat Unitat d'Administracio+34 93 581 2088
Isabel García PérezCap d'Oficina Oficina de Coordinació Institucional+34 93 581 2075
Roser García PiñeroAdministrativaUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Patricia Garcia del PinoAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4019
Sara Garcia RamirezAdministrativa interinaEscola de Postgrau+34 93 581 4213
Maria García RamónCos de gestió interinaUnitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
María Pilar García RoviraPersonal acadèmic jubilatAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Rebeca Pilar Garcia RuedaTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8720
José Antonio García SánchezTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 4270
Marina García SorianoAdministrativaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1549
Roser Garcimartín FernándezAdministrativa interinaUnitat de Gestió de Dades+34 93 581 4216
Belén Gari AguileraTècnica superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3335
Olga Garreta GuerraPersonal tècnic de suport a la recercaServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria+34 93 586 8950
Montse Garriga TeixidóAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2059
Marta Garriga VidalAdministrativaUnitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques+34 696184847 / 6232
Rafaela Gascón PalomarTècnica especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Jordi Gassiot PintoriTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia
Michael James Gates Tècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 2928
Ricard Gázquez PérezTècnic superior laboralUnitat de Cultura en Viu+34 93 581 2756
Maria Genescà PalauCap d'Àrea Direcció de l'Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic+34 93 581 1313
Fran Gerez RodriguezTècnic superior laboralUnitat de Formació i Desenvolupament Professional+34 93 586 8299
Ramón Gervilla FernandezTècnic superior laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments+34 93 581 2117
Maria Neus Gibert BretonesBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Damià Gil CanoBibliotecari en pràctiquesBiblioteca de Ciència i Tecnologia
María Gil GonzálezAdministrativa interinaUnitat de Gestió de Recursos
Marta Gil MañàBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2045
Maria Rosa Gil SánchezBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1115
Natalia Gimenez PerezAdministrativa interinaUnitat de Suport a la Mobilitat
Miguel Angel Gimeno ChicaTècnic logísticBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Pilar Ginés MateoCap de la Biblioteca Biblioteca Universitària de Sabadell+34 93 728 7702
Maria Roser Giraldo VázquezAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4009
Montserrat Gispert BoschTècnica superior laboralAssessoria Jurídica
Encarnacion Maria Gomez AndradeAuxiliar administrativa interinaÀrea d'Economia i Finances+34 93 581 1196
Gabriel Gómez ArroyoAdministratiuUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4014
Silvia Gomez EneroAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat+34 93 581 3779
Oscar Gómez GarcíaTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2571
M Belén Gómez HornillosCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 2854
Ángela Gómez ManotasAdministrativa interinaUnitat de Formació i Desenvolupament Professional
Genoveva Gomez MuñozAdministrativa interinaOficina de Qualitat Docent+34 93 581 2385
Consuelo Gómez SánchezAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1064
Gerard Gómez SerranoAdministratiu interíServei de Llengües
César Gómez VázquezAdministratiuUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 1067
Virginia Gómez VilarchaoSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 3709
Joana Gomis OliveresAdministrativa interina Suport ProjectesUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari
Juan González AlemanyTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Jessica Gonzalez CerqueiraAdministrativaÀrea d'Afers Acadèmics
+34 93 552 7112
Mònica Gonzàlez GavaraBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 2338
Néstor González MolineroCos de gestióServei de Llengües
+34 93 581 8709
Maria Purificacion Gonzalez MorilloAdministrativaUnitat tècnica+34 93 581 1412
Amparo Gonzalez PrietoAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 1697
Ariadna Gonzalez PujolCos de gestióUnitat de Formació i Desenvolupament Professional+34 93 581 8418
Cristian Gonzalez RecioAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2184
Carlos González SilvaTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Nuria González TejadaAdministrativaUnitat de Compres+34 93 581 2044
Gerardo González VallaraCap d'Unitat Unitat de Serveis a la Comunitat+34 93 581 4245
Sergi Graboleda ViñasTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Sara Granja MicóAdministrativaBiblioteca d'Humanitats
Andreu Grau FontanalsTècnic superior laboralUnitat de Gestió de Dades+34 93 581 4274
Martí Griera FisaCap de Projectes Unitat de Comunicacions+34 93 581 2093
Mario Guerra Personal tècnic de suport a la recercaUnitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques+34 93 581 4236
Luisa Guerrero MuñozAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Fernando Guerrero RebolloVicegerent de Persones Vicegerència de Persones
Jordi Guillemot MarcetTècnic especialista laboralUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia+34 93 581 1778
Juan Guillén LópezTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials+34 93 581 3161
Angels Guimerà GuinotCap de l'Oficina de Relacions Institucionals Oficina de Relacions Institucionals+34 93 581 2299
Ana Isabel Guirado MartinezAdministrativa interinaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4211
Montserrat Gutiérrez FolgueirasBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 4928
Maria Virtudes Guzmán AguilarBibliotecàriaBiblioteca de Medicina+34 93 518 1243
Diego Jesús de Haro CaparrósTècnic superior laboralUnitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 1908
Jorge Haro PardoAdministratiu interí Suport a ProjectesÀrea d'Afers Acadèmics
Adrià Herbera LunaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 3804
Paloma Heredia RuizAdministrativaOficina de Qualitat Docent+34 93 581 2927
Mireia Hernández AscanioPersonal tècnic de suport a la recercaAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Anna Hernandez FreyBibliotecàriaBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1135
Lourdes Hernández GruesoAdministrativa interinaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 2890
Daniel Hernandez IbañezAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials
Julia Hernández IbáñezTècnica mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Veterinària+34 93 581 1449
Óscar Hernández MagañaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 8376
Cristian Hernandez MartinezTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Maria Jesús Hernández MartínezAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1714
Carles Hernandez PaisalTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Veterinària+34 93 581 1449
Oskar Hernández PérezBibliotecariBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4013
Carles Hernández PuertoCap d'Unitat d'Estudis Unitat Tècnica d'Estudis+34 93 581 1403
Beatriz Hernandez SanchezAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 586 8054
Begoña Hernando MartinezAdministrativaUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 4484
Marcos Herrera MembrivesAdministratiuUnitat tècnica+34 93 581 1412
Carme Hidalgo MontanerTècnica superior laboralOficina de Medi Ambient+34 93 581 4145
Maria Carme Hidalgo MoyaAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics
Josefa Huertas ArroyoAdministrativa interinaBiblioteca d'Humanitats
Eva Humet BlancoAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 1255
Marta Humet OlivaTècnica mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 2227
David Ibars BorrásTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 3466
Maite Ibern GomezTècnica superior laboralOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3239
Antonio Iborra ObiolsCos tècnic de gestióServei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria
+34 93 586 8949
+34 93 586 8986
Carlos Iglesias MolinaTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials
Xavier Isern TorrasCap de projectes/d'activitatsInfraestructures i Competicions+34 93 581 1934
+34 93 581 2662
Begoña Isla CabelloSecretària de la Direcció Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació+34 93 581 3318
Sandra Izquierdo SaladoTècnica mitjà laboralServei d'Anàlisi Química+34 93 581 4217
Alicia Izquierdo San-AgustínAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 3129
Ian David JamesTècnic superior laboralServei de Llengües+34 93 581 1325
+34 93 581 3342
Rafael Jaramillo SilvaAdministratiuBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Daniel Jimenez AsenjoTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Medicina+34 93 581 4893
Olga Jiménez BañoAdministrativaUnitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques+34 690387051 / 6236
Jasmina Jimenez CanoTècnica especialista laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments
Laura Jimenez FernandezCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3130
Margarita Jiménez GómezCos de gestióUnitat d'Economia+34 93 581 3122
Mario Jiménez LindeCos de gestióAdministració d'espais de la zona Cívica
+34 93 586 8487
Eva Maria Jiménez RoviraCap de Gestió de Projectes Gabinet del rector
Maribel Jiménez SerresTècnica superior laboralUnitat de Comunicacions+34 93 581 3242
Ferran Jorba GarcíaTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 4240
Marta Jordán GiliBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1635
Pere Jornet PieraTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
+34 93 581 3044
Jordi Jovani AubanellSecretari de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Eva Jove CasabellaAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials
Roser Juan AhicartTècnica superior laboralÀrea de Prevenció i Assistència+34 93 581 3796
Leticia Julià RomeaAdministrativaOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3585
Carlos Julián OltraTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2289
Jesús Antonio Julián RuizTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1249
Josep Jutglar CompanyTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Fiona Megan Kelso Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Gerard Manel Kihl ColomerTècnic especialista laboralBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2585
Konstantinos Kourkoutas Personal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
+34 93 586 8245
Esther Labrador AgustínGestora Econòmica Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
Silvia Lacasta FelixTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 3212
Jordi Lacruz CasadoTècnic mitjà laboralServei de Publicacions+34 93 581 2008
Marisa de Lafuente LumbrerasBibliotecària interinaBiblioteca d'Humanitats
Joaquim Lahoz CasullaTècnic especialista laboralFTI - Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia
Roger Lahoz PellicerPersonal tècnic de suport a la recercaServei de Genòmica i de Bioinformàtica+34 93 586 8945
Juan Carlos Lao CarreteroTècnic mitjà laboralSuport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3489
Clara Emilia Lara TerreroTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Maria Lourdes Larramona CarreraAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 2162
Mònica Leiva MarcosTècnica superior laboralOficina de Qualitat Docent+34 93 581 4931
Ivan Leiva PuertoCap de Projectes Unitat d'Operacions i Sistemes+34 93 581 2098
Vanesa Leo LópezAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 4216
Miguel Ángel Linares CapelCap d'unitat Unitat de Comunicació+34 93 581 1335
Montserrat Llamas TorresAuxiliar administrativaBiblioteca d'Humanitats
Jaume Llaudet PalliseCap de Suport Logístic i Punt d'Informació Suport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1007
Mónica Llibre MoyaTècnica especialista laboralUnitat de Cultura en Viu
+34 93 581 2449
Rosa Llobet AbizandaCap de projectes/d'activitatsInfraestructures i Competicions+34 93 581 2452
Muntsa Llordella PuigTècnica superior laboralUnitat de Planificació i de Projectes Estratègics+34 93 581 4033
Marc Lluch ArenasTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Isabel Lluis AvilesAdministrativaUnitat de Formació i Desenvolupament Professional+34 93 581 3268
Marti Lluis AvilesAdministratiu de Suport a ProjectesUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 4957
Silvia Lope PiedrafitaTècnica superior laboralServei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 3784
Javier Lopez AceñaTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Maria Jesús López BosqueAdministrativa interinaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Octavi López CoronadoTècnic superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 581 3301
David López CurielCap de Serim FTI - Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia+34 93 581 3046
Angels López GarcíaBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4009
David López GiróTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Veterinària+34 93 581 2091
Noemí López GómezCos de gestióUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 3501
Maria delMar Lopez GonzalezTècnica especialista laboralServei d'Estabulari
+34 93 581 1474
Neus López IzquierdoLletrada Assessoria Jurídica+34 93 581 3791
Francisco López ManzanoTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2861
Maria del Carmen Lopez MartinezAdministrativa interinaUnitat Tècnica i de Projectes
Antonio López MuñozTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials+34 93 581 3161
José Carlos López PérezTècnic especialista laboralSuport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria+34 93 581 3489
Alejandro Lopez PoloTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2289
Maria Carmen Lopez PratAdministrativa interinaUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari
Francisco Javier Lopez RiosTècnic especialista laboralUnitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat+34 93 581 2713
Luis Carlos López SantosAdministratiuUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1193
Marta López SepúlvedaPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca+34 93 586 8035
Juan Carlos López SotoAdministratiuBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1288
+34 93 581 2059
Anna Lopo CaurínBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1932
Isaac Lozano OliverAdministratiuBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4004
Rosa Lozano PorcelAuxiliar de serveisBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4003
Jessica Ludwig Tècnica superior laboralÀrea de Comunicació i Promoció+34 93 581 4631
Carolina Luque CampillosTècnica superior laboralServei de Prevenció+34 93 581 4144
Eduardo Luque PatrocinioTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials+34 93 581 3161
Yolanda Macias BlancoAdministrativaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 4006
Joan Madrenas PérezAdministratiuBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1480
Pablo Malagon CastanedoTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Juan Manuel Maldonado PuertoAuxiliar de serveisServei de Biblioteques+34 93 581 4891
Montse Mallorquí GrauperaCap de la Biblioteca Biblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1086
Pedro Malpica BermejoTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda del Rectorat+34 93 581 2554
Gabriel Manzano FernándezAdministratiuAdministració del SAF
+34 93 581 2613
Heura Marçal SerraTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8715
Mari Carmen Marcos CancioTècnica superior laboralUnitat de Formació i Desenvolupament Professional+34 93 581 3510
Silvia Mare PerezAdministrativaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 581 2059
Dolors Marín LópezCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda del Rectorat+34 93 581 4251
Gema Marín MadrazoAdministrativaGestió Econòmica de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1708
Miquel Marin MadrazoAdministratiuUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre
Maria Ángeles Marina AntónSecretària de l'Àrea Direcció+34 93 581 1114
Andreu Marqués CabreraAdministratiu interíServei Assistencial de Salut
Lucía María Márquez CarbajoTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Mercedes Márquez MartínezTècnica superior laboralServei de Proteòmica i de Biologia Estructural (SePBioEs)+34 93 581 2864
Antonio Márquez PérezTècnic especialista laboralSecretaria del rector
Julia Marsal ClaveAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 1697
Joan Carles Marset CausCap de Servei Servei de Publicacions+34 93 581 1022
Maria Marsol BurgosAdministrativaDirecció+34 93 581 2043
Joan Martí CarbóAdministratiuBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Marisol Marti RibellesTècnica superior laboralUnitat de Selecció+34 93 581 3212
Maria del Mar Martín DomínguezTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Lucas Martín PinardiTècnic superior laboralOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3229
Begoña Martín RomeroAdministrativaUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1126
Nuria Martin SatorresAdministrativa interinaAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Blanca Martínez de AbrilSecretària de l'Àrea Àrea de Relacions Internacionals+34 93 581 2753
Valeriano Martínez CarmonaTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 1937
Juan Antonio Martínez CarrascalCap d'Unitat Unitat de Planificació+34 93 581 4946
Javier Martínez CuevasPersonal tècnic de suport a la recercaServei de Difracció de Raigs X+34 93 581 2621
José María Martínez ExpósitoCap d'Unitat Tècnica Unitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 1701
Iván Martínez FloresVicegerent de Recerca Vicegerència de Recerca+34 93 581 2083
Toni Martinez IngelmoTècnic mitjà laboralFTI - Servei de Recursos Informàtics i de Multimèdia+34 93 581 2464
Sergio Martinez IngelmoTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de la Comunicació+34 93 581 2717
Alberto Martinez LopezTècnic especialista laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments+34 93 581 1956
Laura Martínez MartínezTècnica superior Laboral/SPUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)
Silvia Martínez MartínezCos de gestióBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Arantxa Martinez MartosAdministrativa de Suport a ProjectesEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 3807
Jordi Martínez MilianCos de gestióUnitat Tècnica+34 93 581 4711
Eva Martínez OrtegaAdministrativaUnitat d'Atenció a l'Usuari+34 93 581 4875
Gisela Martinez PascualAdministrativaAssessoria Jurídica+34 93 581 2495
Ana Maria Martinez RodriguezTècnica superior laboralOficina d'Anàlisis Econòmiques+34 93 581 2824
David Martínez RubioAdministratiu interíUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Alfonso Martínez SeguraAdministratiuGestió Integrada d'Afers Acadèmics i Projectes
Ramoni Martínez SeguraAdministrativa interinaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 3737
Iván Martínez VargasPersonal tècnic de suport a la recercaÀrea d'Afers Acadèmics+34 93 552 7112
Eduard Martinez ViolAdministratiu interíEscola de Postgrau
Irma Martorell EscolàBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Araceli Martos ValverdeGestora Econòmica Unitat d'Economia620362763 -Ext. 6129
Núria Marzo CaberoCap d'Unitat Unitat de Programació i Acreditació Universitària+34 93 581 1929
Josep Mas RosAdministratiuBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1820
Josep Masalles RománPersonal acadèmic jubilatAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació
Mercè Masnou FerrerCap de Projectes Promoció i Assessoria Tècnica+34 93 581 2722
Montserrat Masoliver PuigVicegerent Vicegerència d'Ordenació Acadèmica+34 93 581 2386
Tania Mata SánchezAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos
Maria Matarredona SantonjaLletrada Assessoria Jurídica+34 93 586 8262
Nuria Mateos CasoAdministrativaServei de Publicacions+34 93 581 1715
Miquel Mazuque PerizPersonal tècnic de suport a la recercaAdministració +34 93 586 8053
Helen Mcnally Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Gabriel Esteban Medina AlonsoTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1280
Daniel Medina TorregrosaAuxiliar de serveisUnitat de Gestió de Dades
Fulgenci Mejias LopezTècnic mitjà laboralOficina Tècnica+34 93 581 2885
Antonio Andrés Mendoza SolanoAdministratiu interíUnitat de Projectes Organitzatius
Abraham Merchan ArrondoTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 4270
Jordi Messeguer FerrerPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Alfons Miàs MiàsPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca+34 65 909 4428
Andres de Miguel CruzAuxiliar de serveisBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Ángeles Maria Miguel ParadaAdministrativaGestió Descentralitzada de Sant Pau+34 93 433 5051
Pep Milian MartínezTècnic mitjà laboralUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 586 8556
Jose Luis Millán DomingoTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1014
Begoña Miñarro VivasTècnica superior laboralVicegerència de Recerca+34 93 581 4907
Araceli Mingueza OrtegaAdministrativaUnitat Tècnica i Patrimonial+34 93 581 3172
Marta Miquel SasplugasBibliotecària en pràctiquesBiblioteca de Ciències Socials
Marta Miracle BabiaCap d'unitat Unitat de Contractació Administrativa+34 93 581 2479
Ramón Miret CasullerasAdministratiuBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1801
Immaculada Miró GarcíaTècnica superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1252
Marta Miró OliveTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8717
Sofia Margarita Mojica BaqueroPersonal tècnic de suport a la recercaGabinet del rector
Ginés Molina MorenoTècnic mitjà laboralServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Carlos Molina NavaesTècnic mitjà laboralUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia+34 93 581 4630
Enrique Molina RamirezAdministratiuUnitat de Nòmines
Antonio Momboise FernandezAdministratiuUnitat Tècnica
Montserrat Monge MartínezBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Joan Montal NicolauTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 4270
Eva Monteagudo SoldevillaTècnica superior laboralServei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 3784
Maria Reyes Montes CastroAdministrativa interinaEscola de Postgrau+34 93 581 4213
Juan Montesinos AndradeTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Veterinària+34 93 581 2091
+34 93 581 1722
Joan Montiel PerezTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2448
Helena Monton DomingoTècnica superior laboralServei de Microscòpia+34 93 581 1516
Maria Montoriol VilajosanaCos de gestióUnitat d'Ingressos+34 93 586 8480
David Santos Montoya SeguraAdministratiu interíÀrea d'Afers Acadèmics
David Santos Montoya SeguraAdministratiu interíUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal
Jose Antonio Montoza GómezAdministratiuUnitat d'Administració de l'Edifici D+34 93 581 1957
Josep Maria Montraveta CabóTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació+34 93 581 1432
Txema Morales Escola de Doctorat
Txema Morales Tècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2861
Lorena Morales MartinezAdministrativaBiblioteca d'Humanitats
Sergio Morales RubioTècnic superior laboralUnitat de Comunicacions
Segismundo Morante NeilaAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Elena Morata VillodreCap d'Unitat Unitat de Selecció+34 93 581 4228
Marta Morell OrduñaTècnica especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Miriam Moreno FernandezAdministrativa interinaBiblioteca de Ciència i Tecnologia
Dolores Moreno MontoroAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 3129
Olga Moreno RubialesAdministrativa de Suport a ProjectesOficina de Qualitat Docent
Jesus Moreta RicoResponsable de Projectes de Recursos Humans Direcció de l'Àrea de Gestió de les Persones
Kumar Motiram CorralInvestigador predoctoral FPIServei de Ressonància Magnètica Nuclear
Josep Mourelle VazquezCap d'Unitat Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 3596
Celia Moya AparicioAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 4712
Montserrat Moya SáezAdministrativaAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1648
Alba Mulero BaenaAdministrativaÀrea d'Economia i Finances
Judith Muñoz CalvoAdministrativaSecretaria del rector+34 93 581 2222
Rosa Maria Muñoz FernandezAdministrativaUnitat d'Economia+34 93 581 3354
Juan Antonio Muñoz GonzálezAdministratiuBiblioteca Universitària de Sabadell+34 93 728 7701
Juana María Muñoz RamírezTècnica mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i de Psicologia+34 93 581 2448
Gemma Gladys Munt GutiérrezAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2972
Júlia Murcia GarcíaAdministrativa interinaAdministració
Julia Nacarino NuñezAdministrativa interinaUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari
Gemma Nadal TersaSecretària del Gabinet Gabinet Jurídic+34 93 581 1113
Jose Miguel Nanclares CorreaAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1064
Imma Navarrete MarcosLletrada Assessoria Jurídica+34 93 586 8263
María José Navarro MorenoSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 1228
Cristina Navarro SánchezBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2184
Cristina Navarro SenentTècnica mitjà laboralServei de Microscòpia
Dolors Nebrera AltimiraAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4014
Nuria Nebrera NavasCoordinadora Administrativa Servei de Publicacions+34 93 581 1022
Begoña Negre OsorioAdministrativaÀrea d'Economia i Finances+34 93 586 8054
Maria Sol Neira OsorioAdministrativaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1050
Elena Nicolàs PlansAdministrativaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 4555
Marta Noguera BrunaAdministrativaBiblioteca de Medicina+34 93 581 1243
Pau Nolis FañanasTècnic mitjà laboralServei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 3785
93 58 1 3 7 85
Israte Normahomed Tècnica mitjà laboralOficina de Medi Ambient+34 93 581 4916
Maria Montserrat Ochagavia SánchezSecretària de la Direcció Administració de Serveis i Projectes Específics+34 93 581 3166
Mercè Oliva BartoloméTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 433 5063
Laura Olivares RomeroAdministrativa de Suport a ProjectesEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 1148
María José Olivero CastellanoTècnic D'unitat Unitat de Projectes d'Informació Docent+34 93 581 4932
Anna Olives Lopez de PabloAdministrativa interinaServei Assistencial de Salut
Irina Olives PirisBibliotecària en pràctiquesBiblioteca Universitària de Sabadell
+34 93 728 7701
Isàvena Opisso AtienzaBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 1050
Anna Ordoñez GodinoAdministrativa interinaUnitat de Nòmines
Montserrat Oristrell SalvaAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1570
Marina Ortiz PenaAdministrativa interinaÀrea de Serveis Logístics i d'Administració
Isabel Osorio SánchezAdministrativaServei de Llengües
Ana Isabel Osuna TorresAdministrativa interinaÀrea d'Economia i Finances
Angels Osuna TorresGestora Unitat de Gestió de Recursos+34 93 581 3738
Pedro José Otaegui GoyaCap de Servei Servei d'Estabulari+34 93 581 1474
Liliane Ougo TorreaAdministrativaUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 4019
David Owen Tècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8713
Pilar Pacios PujadóAdministrativaUnitat de Nòmines+34 93 581 1066
EMI Padial SánchezTècnica superior laboralUnitat de Gestió de la Informació i Dades+34 93 581 4509
Adriana Padoan Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 8704
Josep Padreny GutiérrezAdministratiuUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 586 8269
Emilia Pagés BuisánAdministrativaAdministració de Serveis i Projectes Específics+34 93 581 1986
Montserrat Pagés GabarraSecretària de la Direcció Administració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1864
José Luis Pajares MoyaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 2086
Oscar Palacios RuizTècnic superior laboralServei d'Anàlisi Química
+34 93 581 4217
Raquel Palencia MartínezTècnica especialista laboralServei d'Anàlisi Química
Maria Dolors Pallicera CuestaAdministrativaUnitat de Promoció+34 93 581 1340
Natividad Pallicera CuestaAdministrativaUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 4263
Laura Palou CatasusPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca+34 93 581 3083
Antonio Pardo AyusoAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials
+34 93 581 1064
Esther Pardo PérezBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4011
Montse Paredes CanalsCos de gestióOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 3209
Loli Parejo SerranoTècnica especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Veterinària+34 93 581 1449
Teodor Parella CollDirector de Servei Servei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 2291
Silvia París OjedaCap d'Unitat Unitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 4886
Jaume París SánchezAdministratiuUnitat de Personal Acadèmic+34 93 581 3808
Iain Parkhill Tècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 580 9355
Maria Eugenia Parodi SabatteTècnica superior laboralOficina de Qualitat Docent+34 93 581 4414
Joan Pascual CruzTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 2297
Jordi Pascual RocaTècnic mitjà laboralServei de Prevenció+34 935813158
José María Paulis FernándezTècnic superior laboralServei d'Anàlisi Química+34 93 581 1291
Laura de la Paz VigoTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Carme Pechoabierto SaorínCap de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Jorge Pedemonte MarinoTècnic superior laboralGabinet Jurídic
+34 93 581 4043
Elena Pedreira VidalSecretària de l'Àrea Direcció de l'Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic+34 93 581 1313
Emma Peiró SalesCos de gestióUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre+34 93 581 4282
Carles Pelaez MembradoCos de gestió interíUnitat de Nòmines+34 93 581 1069
Jorge Rafael Peña JuradoTècnic especialista laboralServei de Granges i Camps Experimentals+34 93 581 3440
Sergi Perallón SopenaTècnic superior laboralServei de Prevenció+34 93 581 2921
Lluís Perarnau ReyesAdministratiuAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1598
Josefina Perdiguero ZuritaAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Montserrat Peregrina PedrolaCap d'Àrea Àrea de Prevenció i Assistència+34 93 581 1950
Sonia Perelló CastellviTècnica superior laboralUnitat de Comunicació+34 93 581 4053
Rafel Perera AstalsCap d'Unitat Unitat Tècnica+34 93 581 4711
Martin Perez BuadesAuxiliar de serveisBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1818
Fermina Pérez CarmonaDirectora Tècnica Unitat Tècnica de Protecció Radiològica+34 93 581 3334
Carmen Pérez CobosAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 2150
Lluís Pérez EsquirolTècnic especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Marta Pérez GarcíaPersonal tècnic de suport a la recercaEscola de Postgrau+34 630 016 498
Francisca Pérez de HaroCos de gestióUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari+34 93 581 2798
Daniel Pérez MasAdministratiuUnitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 1305
Yolanda Pérez MorenoAdministrativaEquip de Suport Administratiu Transversal+34 93 581 3845
Nuria Perez PastorTècnica superior laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3578
Pilar Pérez RodríguezTècnica especialista laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3146
Susana Mercedes Pérez RodríguezAdministrativaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1906
Míriam Pérez TrujilloCos tècnic de gestióServei de Ressonància Magnètica Nuclear+34 93 581 3785
Roser Pericon RamonTècnica superior laboralAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 2943
Laura Permanyer TortosaTècnica superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 4782
Maria Blanca Perona PáezAdministrativa interinaUnitat Tècnica i de Projectes
Ana Pescador VentosaCos de gestióUnitat d'Obres, Inversions i Manteniment+34 93 581 1386
Maria Mercè Pi PalauResponsable d'Àmbit Unitat de Web+34 93 581 3131
Jordi Pich PouTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Veterinària+34 93 581 1449
Alejandro Piedras BorrasTècnic especialista laboralAdministració del SAF+34 93 581 3233
Beatriu Piera MorenoBibliotecàriaUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 4815
Vanessa del Pino PerezCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 586 8827
Manuel del Pino SantiagoCap de Servei Servei de Prevenció+34 93 581 3003
Ofelia Pinyol LuengoTècnica especialista laboralServei d'Estabulari+34 93 581 1474
Silvia Piqueras LeonResponsable de Projectes Gerència
Maria Cristina Pividori GurgoTècnica superior laboralServei de Llengües
Francesc Planas RoviraTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 4981
Javier Planella SánchezTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica i de Projectes+34 93 581 2746
Andreu Pompas AlcarazCap en funcions de Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials+34 93 581 3161
Encarna Poncela FernándezCos de gestióOficina de Projectes Internacionals
+34 93 586 8827
Maria Isabel Ponferrada ArteagaTècnica mitjà laboralObservatori per a la Igualtat
+34 93 581 2929
Adrià Ponsa SánchezAdministratiuUnitat de Contractació Administrativa+34 93 581 4247
Ester Ponsico SabarichBibliotecàriaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 2283
Lluc Potrony JuliaTècnic superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Anabel Poveda BarberoCap d'Àrea Àrea de Gestió de la Recerca+34 93 581 3732
Maria de los Angeles del Pozo GonzalezAdministrativaUnitat de Selecció+34 93 581 1234
Jose Pozo GuerreroTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Maria Jesus Prados GonzalezDirectora de Seguretat Adjunta Servei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 4732
Natalia Prat CruzAdministrativa interinaUnitat d'Atenció a l'Usuari
Lupe Prat MendiolaAdministrativaUnitat de Contractació Administrativa+34 93 581 1880
Sònia Prats CarrerasCap d'Estudis Servei de Llengües
+34 93 586 8724
Ute Prause Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Senen Prieto CerezoTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències Socials+34 93 581 3161
María José Prieto ManentAdministrativaServei Assistencial de Salut+34 93 581 2794
Maria Montserrat Prieto ManentTècnica mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències de l'Educació+34 93 581 1432
Maite Prim RouraTècnica especialista laboralUnitat de Selecció+34 93 581 5104
Emma Puig BagurAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4211
Imma Puig BarreraAdministrativaBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1549
Nuria Puig CalvoTècnica superior laboralUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3578
Iolanda Puig GrisTècnica especialista laboralUnitat de Certificació i Projectes d'Administració Electrònica+34 93 581 4139
Monica Pujalte ComasTècnica especialista laboralServei d'Anàlisi Química
Montserrat Pujibet CaldesAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2585
Maria Carme Pujol AgellAdministrativaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 4011
Pere Pujol PuenteAdministratiuUnitat d'Atenció a l'Usuari+34 93 581 2491
Elisabeth Pulido VicoAdministrativaUnitat de Suport a la Direcció i Punt d'Informació+34 93 581 3430
Inmaculada Puyal ArillaAdministrativaUnitat d'Economia+34 93 581 3265
Ramon Queralt CanoraAuxiliar de serveisServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Joan Miguel Quevedo TerreTècnic superior laboralServei Planta de Tecnologia dels Aliments+34 93 581 1956
José Quirós JiménezPersonal tècnic de suport a la recercaVicegerència de Recerca
Francisca Rabadán SotosTècnica superior laboralOficina de Projectes Internacionals
+34 93 581 3752
Marta Rabasa LopezTècnica superior laboralServei de Publicacions+34 93 581 1596
Mónica Rabaza CamachoAdministrativaBiblioteca de Ciència i Tecnologia+34 93 581 1906
Raul Racero JimenezPersonal tècnic de suport a la recercaUnitat de Personal Acadèmic
Carlos Raga CamilleriTècnic superior laboralOficina de Valorització i Patents+34 93 581 3238
Marta Ramírez HidalgoTècnica mitjà laboralUnitat de Gestió de la Informació i Dades+34 93 581 4155
Adela Ramírez MárquezTècnica especialista laboralBiblioteca de Veterinària+34 93 581 1917
Carmen Ramírez PlazaCos de gestióOficina de Coordinació Institucional
Fernando Ramírez PlazaAdministratiuAdministració del SAF
Esperanza Ramirez SevillaAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 3936
Míriam Raventós BarangéAdministrativaBiblioteca de Ciències Socials+34 93 581 1135
Irene Real MerinoSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern+34 93 581 1107
Montserrat Reche CambaBibliotecàriaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1865
Elisabet Regada ÁlvarezCap d'Unitat Unitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari+34 93 581 2860
Neus Requena BoschAdministrativa interinaBiblioteca d'Humanitats
+34 93 728 7761
Daniel Requena CervantesTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Sabadell
+34 93 728 7722
+34 93 728 7724
+34 93 728 7724
Rafael Requena ValienteCap de Servei Unitat de Planificació i Gestió de la Mobilitat+34 93 581 4643
Carmen Reyes ValdésAuxiliar de serveisÀrea de Serveis Logístics i d'Administració+34 93 581 3865
Marta Rial PanBibliotecàriaBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Narcís Riba GenescàAdministratiuBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Maria Montserrat Riba SicartTècnica mitjà laboralUnitat de Dinamització Econòmica Comunitària+34 93 581 2773
Manuela Riballo PérezAdministrativaUnitat Tècnica de Processos Acadèmics+34 93 581 2060
Marta Ribas BotanchAdministrativaUnitat de Suport a la Mobilitat
+34 93 581 2981
Ramon Ribas CasajuanaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
Mercè Ribes CastellsAdministrativa de Suport a ProjectesUnitat de Promoció- Punt d'Informació i Atenció a l'Usuari
Sergi Ricart GiraldoGestor Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal+34 93 581 2553
Laura Riera GrauTècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 586 8720
Cristina Riera LlopTècnica especialista laboralBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2373
Celia del Rio SanchezTècnica especialista laboralCartoteca General+34 93 581 2045
Laia Rissech SánchezTècnica mitjà laboralBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2585
Efrén Riu PastorTècnic superior laboralOficina de Medi Ambient+34 93 581 4916
Neus Riuet CapdevilaTècnica especialista laboralUnitat Tècnica de Protecció Radiològica
Núria Rius VeraCos tècnic de gestióBiblioteca d'Humanitats
Maria Mercè Rivero PérezAuxiliar de serveisBiblioteca de Medicina+34 93 581 1918
+34 93 581 1918
José Luis Rivero RiveroAuxiliar de serveisBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 1344
Vicenç Robles AlarcónAdministratiuAdministració del SAF+34 93 581 2662
Ramon Roca ArchsTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment
+34 93 581 4486
Pere Roca GrassotTècnic especialista laboralUnitat d'Audiovisuals i Multimèdia
Pere Roca TriasCap d'Unitat Unitat de Coordinació+34 93 581 2715
Jaume Rocarias OraaTècnic superior laboralUnitat de Planificació+34 93 581 4981
Georgina Roch IzardTècnica superior laboralUnitat de Projectes Organitzatius+34 93 581 1971
Ricardo Roda BravoTècnic mitjà laboralSuport Informàtic de l'Escola d'Enginyeria
+34 93 581 3489
F Pompeu Roda FàbregasAdministratiuServei de Llengües
+34 93 586 8709
Juan Carlos Fede Rodrigo AlharillaAdministratiuBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General+34 93 581 1492
Manuel Rodríguez AbadTècnic mitjà laboralUnitat de Serveis a la Comunitat+34 93 581 2870
Bernat Rodríguez ClanxetTècnic especialista laboralSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1021
Eva Rodriguez ClimentTècnica mitjà laboralUnitat Tècnica de Protecció Radiològica+34 93 581 3113
+34 93 581 3452
María José Rodriguez CorderoAdministrativaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 3175
Javier Rodríguez FernándezAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat
María del Carmen Rodríguez GameroAdministrativaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 581 2562
Cristina Rodriguez GomezBibliotecàriaBiblioteca Universitària de Sabadell+34 93 728 7701
Juan Jose Rodriguez GuerraCap de Sid i Laboratoris Servei d'Informàtica Distribuïda de Sabadell+34 93 728 7722
Sonia Rodriguez LopezAuxiliar administrativa interinaUnitat d'Atenció a l'Usuari+34 93 581 2491
Pedro José Rodríguez MartínezTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Ciències i de Biociències+34 93 581 2030
Esther Rodriguez OliverAdministrativaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4327
Concepción Rodríguez OrtegoCos de gestióServei de Biblioteques+34 93 581 4005
Carmen Rodríguez ValenzuelaAdministrativaOficina de Coordinació Institucional+34 93 581 2484
Alicia Rodriguez VivesSecretària de la Direcció Secretaria de l'Equip de Govern
Emma Roig PahissaAdministrativa de Suport a ProjectesUnitat de Garantia de Qualitat (UGQ)+34 93 581 3146
José Miguel Rojo LabradorTècnic especialista laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Medicina+34 93 581 1479
Emma Roldan LozanoAuxiliar de serveisBiblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
Jordi Román MejíasTècnic mitjà laboralServei d'Informàtica Distribuïda de Sabadell
+34 93 728 7722
+34 93 728 7724
Antonio José Romera RodríguezCap de Projectes Unitat d'Aplicacions+34 93 581 2114
Maria Elena Romero AlcaideAdministrativaUnitat d'Assessorament i Atenció a l'Usuari+34 93 581 1799
Marc Romero BoquéTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Arquitectura i d'Urbanisme +34 93 581 1388
Carrie Romero GomezTècnica especialista laboralUnitat de Dinamització Comunitària
+34 93 581 4121
Lourdes Romero RelloAdministrativa interinaUnitat de Gestió de Recursos+34 93 586 8598
Juan Carlos Romero SantinCap d'unitat Unitat d'Audiovisuals i Multimèdia+34 93 581 3286
Myra Ronzoni Administrativa de Suport a ProjectesGabinet del rector+34 93 586 8927
Ivan Roselló PenaTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 2946
Carles Roses PolPersonal tècnic de suport a la recercaServei de Genòmica i de Bioinformàtica
Genevieve Roubira Tècnica superior laboralServei de Llengües
+34 93 581 1325
Maria Isabel Rubinat TarragonaAdministrativaBiblioteca d'Humanitats+34 93 581 2992
Antonio Rubio InglesAdministratiuUnitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en Matèria de Registre
Francisco Rubio MembriveAdministratiuAdministració de l'Institut de Ciències de l'Educació+34 93 581 1598
Sara Rubio QuintanaAdministrativaEscola de Postgrau+34 93 581 4875
Xavier Rubiralta CostaTècnic superior laboralUnitat d'Aplicacions+34 93 581 1176
Sara Rueda NinAdministrativa interinaUnitat Tècnica de Doctorat+34 93 581 4211
Andrea Ruedas RodriguezPersonal tècnic de suport a la recercaObservatori per a la Igualtat
Nacho Ruiz BalmasedaGestor Econòmic Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
Nicolás Ruiz BlasTècnic especialista laboralUnitat de Web+34 93 581 4749
Oscar Ruíz GómezCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4060
Maria Jesus Ruiz JustoAuxiliar de serveisSuport Logístic i Punt d'Informació del Rectorat+34 93 581 1109
Montserrat Ruiz MolinaCos de Gestió de Suport de ProjectesOficina de Projectes Internacionals+34 93 581 4111
Jaime Ruíz OrtínTècnic mitjà laboralUnitat de Suport a la Direcció i Punt d'Informació+34 93 581 4025
+34 93 586 8279
Manel Ruiz RojasTècnic mitjà laboralServei de Seguretat i Vigilància+34 93 581 1260
Carlos Ruiz RojasTècnic mitjà laboralUnitat Tècnica d'Infraestructures i Manteniment+34 93 581 2939