Secretària del Vicerectorat de Recerca i de Transferència i del Vicerectorat d'Innovació i de Projectes Estratègics