Coordinador de la Unitat Departamental de la Vall d'Hebron