Comissionada de la rectora per a l'Escola de Postgrau i la Qualitat Docent