Delegat de la Rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries