Coordinadora del Departament de Psicologia Clínica Màster Universitàri Psicologia General