Adjunta al Vicerectorat d'Innovació i Projectes Estratègics