Director Grup d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball